donderdag 22 december 2011

REDACTIONELE OEFENINGEN

"But what about the value of genuine nature – the virgin forests of Siberia, the gulls in the Wadden Sea? Don’t they still hold value, even if it is unintended? And it is precisely here that we find the invisible ecosystem services: that nature provides. Worms, along with millions of species of bacteria and single-celled organisms, keep the soil fertile so that we have maize and grain to harvest; forests filter dust from the air; insects pollinate our crops. These are invisible, valuable services provided by nature – incidental services from unintentional nature. And they are much more exciting than the value of intentional animals and plants in parks, barns and oceanariums. Those are intended, here for a reason, and so, logically they have value. But the fact that unintentional nature has value too might come as a surprise."

dinsdag 20 december 2011

PITCH VOORSTEL (proefversie)

THEORIE:
Onderzoeksvoorstel
Beschrijf kort je onderwerp. Wat is de aanleiding? Waar komt de interesse in dit onderwerp vandaan?
Historische illustraties. (illustraties gemaakt rond een historisch thema)
Vanaf jonge leeftijd hebben de historische boeken van mijn Opa en vader een magische aantrekkingskracht voor mij en zijn bepalend voor mijn wereldbeeld.
Onderzoek naar de beeldtradities van de historische illustratie: hoe kan ik daar iets aan toevoegen

   - In welk model (of combinatie van modellen) past je onderwerp?
Onderwerp thematiek (2)
- Vergelijkend onderzoek (verschillen en overeenkomsten crit: contextueel, historisch, visueel, inhoud)
- Actualiteit (wat is de actualiteitswaarde van mijn thematiek?) hoe verbonden met andere act. Onderwerpen?)
(- Thematisch?) (deelonderwerpen categorieen verband tussen facetten?)
- Biografisch (welke samenhang bestaat er tussen leven en werk?)
- Eigen standpunt (hoe bepaal ik dat?)
Positionering (3)
- Vakgenoten (wie zijn ze en waar beoordeel ik ze op? persoon, houding, werk, maatschap. Stelling)
- Vakgeschiedenis (door welke stijlen, stromingen ben ik beinvloed en waar zoek ik aansluiting?)(invloed van opdrachtgevers op het werk)
- Beroepscontext (welke regels zijn er werkzaam en hoe verhoud ik mij daartoe?)
- Iconische beelden (hoe verhoudt mijn werk zich tot de beeldklassiekers?)

   - Wat is je vraagstelling?
Wat zijn de verschillende (maatschappelijk) rollen (functies, ideeën) van de historische illustrator in de hedendaagse tijd (ongeveer 1945-2011). Hoe ga ik daar mee om?


    -Wat wordt je aanpak of onderzoeksmethode?
- Achterhalen van achtergrondinformatie (door indirecte bronnen (boeken, internet e.d.) en door directe bronnen (intervieuws, mailcontact e.d.)
- Categorieën indelen op basis van disciplines en producten (Beeldende kunst Schilderen/ Strips/ Graphic Novel/ Schoolplaten/ Boeken/ Reportage/ Spotprent/ Caricatuur/ Foto manipulaties/Reclame)
- Illustratoren vergelijken aan de hand van een aantal deelvragen/onderwerpen:
Wat is de achtergrond van de historische illustrator?
- welke beeldmakers zijn bepalend geweest?
- voor wie maakten ze het werk?
- waaraan moest het voldoen?
Wat maakt de contemporaine historische illustrator, op welke terreinen ze actief?
Aan welke verwachtingen moet of wil de historische illustrator/beeldmaker voldoen?
Wat zijn de inhoudelijke, maatschappelijke en historische verschillen tussen beelden die gemaakt zijn in opdracht en die autonoom zijn gemaakt?
Wat zijn de drijfveren/doelstellingen van hun werk en hoe wordt dat in beeld omgezet.
Voor welk publiek maken ze het beeld en hoe benaderen ze hun publiek?
Hoe ontvangt het publiek het werk?
- Het veld van historische illustratie vergelijken met mijn eigen werk en ideeën en andere inspiratiebronnen erbij betrekken en zoeken naar overeenkomsten en verschillen tussen mij en andere beeldmakers. 

    -Wat verwacht je dat het onderzoek oplevert? Heb je bepaalde verwachtingen van de uitkomsten? (hypothese)
- Ik verwacht dat er traditioneel en maatschappelijk gezien strenge regels gesteld zijn aan historische illustratisch (zoals waarheidsgetrouw zijn en een zekere objectiviteit) en dat die eisen en regels veranderen in de loop der tijd.
- Daardoor ontstaat is er meer ruimte voor creatieve vrijheid en zijn er meer mogelijkheden om een historische onderwerp illustratief te benaderen.
- Dit geeft mij andere handvaten om mijn eindopdracht in te vullen.
    -Beschrijf de fasering van je onderzoek: maak de drie fases uit de pdf zo concreet mogelijk.. Maak een globale planning tot het einde van het jaar.

Januari
is aanpakmethode bepaalt
onderzoeksgebied afgebakent

januari tot februari
info verzamelen
overleg voeren
conclusies trekken
voorlopig standpunt bepalen

maart
conclusies trekken
standpunt bepalen


PRAKTIJK:
 Vaste opdracht:
-Beschrijf je onderwerp:
De Engelse adel en koningshuis die zijn eeuwenlange vanzelfsprekende macht moet afstaan aan het volk (1900-1914)

- in welk(e) profiel(en) past het:
Redactioneel/Uitgeefwereld/voorlichting

- wat is de vraagstelling:
(National Geographic) besteed een aantal artikelen (n.a.v. een uitgezonden documantaire) aan de Engelse adel en Koningshuis en de overgang van het Victoriaanse Engeland naar de 20e eeuw. Ze beschrijven dat aan de hand van drie (excentrieke) personen die daarin een belangrijke rol speelden Koningin Victoria, Lord Salisbury en Lord Winston Churchill.

Zij vragen mij als illustrator om pakkende coverillustraties te maken en een reeks verhelderende illustraties bij de artikelen die de tijdsgeest van toen verbeelden en het complexe proces van de opkomst van de gewone burger inzichtelijk maken. Dit door in te gaan op de excentrieke karakters van die tijd/personages (bijv. De luie houding van politici door het vanzelfsprekendheid van hun macht). De lezer/kijker kan door de illustraties verbanden leggen tussen opvolgende gebeurtenissen en overzien een geheel.

- (voorbeelden):
Tom Lovell, Gregory Manchess, Marcenaro

- wat verwacht je dat het oplevert:
Een aantal cover illustraties, een serie infographics en narratieve beelden

-tijd-indeling:
Tweewekelijks bij een personage illustraties maken over zijn rol in de verandere politieke klimaat.


Vrije Opdracht:
-Beschrijf je onderwerp:
Don Quichot van La Mancha.

- in welk(e) profiel(en) past het:
Redactioneel/Uitgeefwereld

- wat is de vraagstelling
Het tweede deel van Don Quichote van La Mancha het beroemde boek van Cervantes bestaat in 2015 400 jaar. Een uitgever benadert mij om een geïllustreerde collector’s edition te maken van het boek dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum.
Het boek wordt uitgebreid geïllustreerd als een prentenboek voor volwassenen zodat het toegankelijker is voor een breder publiek.

- (voorbeelden):
Marten Toonder (Tom poes), Gustave Doré, Lynd Ward, Max Ernst, A Harlot’s Progress (William Hogarth), in de avondschemer Jacques Tardi, Paradise Lost

- wat verwacht je dat het oplevert:
Een serie binnenwerk-illustraties, cover ontwerp voor het boek

Tijdsplanning:woensdag 4 mei 2011

MINOR POLITIEK & BEELDENDE KUNST

Werk en beelden van de research samengevoegd in een aantal spreads.Schetsen en houtsnede

Houtsnede


Houtsnede gebaseerd op pasfoto's/

Notaties van discussie.Fotomanipulaties, lagen van transparante foto's. Door de volgorde te veranderen ontstonden andere gezichten.